Omprövning av vattenverksamheter – dammar

Reglerad sjö

I det här projektet fokuserar vi på omprövning av dammar som inte ingår i den nationella planen för vattenkraften. Vi arbetar fram ett handläggarstöd som beskriver hela processen – från det förberedande stadiet tills dess en omprövning prövats i domstol.

Projektsidan för omprövning av vattenverksamheter – dammar