Omprövning av vattenverksamheter – dammar

I det här projektet har vi fokuserat på omprövning av dammar som inte ingår i den nationella planen för vattenkraften. Vi har arbetat fram ett handläggarstöd som beskriver hela processen – från det förberedande stadiet tills dess en omprövning prövats i domstol.

Projektsidan för omprövning av vattenverksamheter – dammar