Omprövning av vattenverksamheter – dammar

I samband med prövningar enligt den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraft (NAP) ska länsstyrelsen bedriva tillsyn och även initiera de omprövningar som behövs för att vattenförekomster ska nå de fastställda miljökvalitetsnormerna. Till följd av NAP och för att nå syftet med densamma förväntas behovet av att länsstyrelsen driver omprövningar av dammar öka varför det behövs ett handläggarstöd kring detta.

Målet för projektet är att arbeta fram ett användarvänligt handläggarstöd som beskriver processen med en statligt initierad omprövning av dammar som inte ingår i den nationella planen – från det förberedande stadiet till dess att en omprövning prövats i domstol. I handläggarstödet belyser vi även processen med återkallelse av tillstånd som ett alternativ till omprövning.

Projektplan Omprövning av vattenverksamheter – dammar(pdf)

Projektdeltagare

​Ina Barkskog, ​Länsstyrelsen Västmanland
​Dan Hellman, Länsstyrelsen Västra Götaland
My Hansen ​Länsstyrelsen Jönköping
​Elin Wallquist, ​Länsstyrelsen Kronoberg
​​Ingela Höök ​Miljösamverkan Sverige

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.