Omprövning av vattenverksamheter – dammar

I samband med prövningar enligt den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraft (NAP) ska länsstyrelsen bedriva tillsyn och även initiera de omprövningar som behövs för att vattenförekomster ska nå de fastställda miljökvalitetsnormerna. Till följd av NAP och för att nå syftet med densamma förväntas behovet av att länsstyrelsen driver omprövningar av dammar öka.  

I projektet har vi arbetat fram ett handläggarstöd som beskriver processen med en statligt initierad omprövning av dammar som inte ingår i den nationella planen – från det förberedande stadiet till dess att en omprövning prövats i domstol. I handläggarstödet belyser vi även processen med återkallelse av tillstånd som ett alternativ till omprövning.

Projektet startade i april 2022 och avslutades i februari 2024.

Handläggarstöd för omprövning av vattenverksamheter (pdf)

Bilaga 1 Ansökans innehåll (pdf)

Bilaga 1 Ansökans innehåll (docx)

Bilaga 2 Sammanfattning av omprövningsdomar (pdf)

Illustration som visar påverkan av en mindre damm i ett vattendrag (jpg)

Illustrationen är gjord av Dietmar Kämmerling.

Presentation som visades vid webbinarium den 8 februari 2024

 

Projektdeltagare

Ina Barkskog, Länsstyrelsen Västmanland (till oktober 2022)
Anders Hagström, Länsstyrelsen Jämtland (till februari 2023)
My Hansen, Länsstyrelsen Jönköping (till februari 2023)
Dan Hellman, Länsstyrelsen Västra Götaland
Elin Wallquist, Länsstyrelsen Kronoberg
Ingela Höök, Miljösamverkan Sverige.