Utvärdering av tillsynskampanj om egenkontroll på vattenkraftverk

Hösten 2021 startade vi projektet ”Verktygslåda för egenkontrolltillsyn på vattenkraftverk”. Nu har vi avslutat projektet och kan sammanfatta följande resultat:

  • Vi har arbetat fram material som länen kan använda för att göra egenkontrolltillsyn; mall för egenkontroll, checklista för tillsyn och tillsynsprotokoll, beskrivning av ärendegång för egenkontrolltillsyn samt mallar för att boka tillsynsbesök och avgiftsbeslut.
  • Vi har genomfört en tillsynskampanj med 12 deltagande län där mer än 31 tillsynsobjekt har tillsynats.
  • Vi har utvärderat tillsynskampanjen och kan bland annat konstatera att endast ett av tillsynsobjekten har en fullgod och dokumenterad egenkontroll.

Mer om projektet och utvärderingen hittar du på projektsidan ”Egenkontrolltillsyn på vattenkraftverk”.