Utvärdering av tillsynskampanj om egenkontroll på vattenkraftverk

Hösten 2021 startade vi projektet ”Verktygslåda för egenkontrolltillsyn på vattenkraftverk”. Nu har vi avslutat projektet och kan sammanfatta följande resultat: Mer om projektet och utvärderingen hittar du på projektsidan ”Egenkontrolltillsyn på vattenkraftverk”.