Samordnade rutiner för avgifter (FAPT)

Miljösamverkan Sverige har tagit fram rutiner och mallar för årlig avgift för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken. Syftet med projektet är att förenkla och standardisera arbetet med avgifter som tas ut med stöd av förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT) för att öka effektiviteten och rättssäkerheten. Genom att hjälpa länsstyrelserna med att hantera processen på samma sätt kan projektet även bidra till att länsstyrelserna ökar sin trovärdighet och rättssäkerhet. Projektet avslutades i november 2020.

Projektet har tagit fram en:

  • Gemensam tolkning av FAPTen.
  • Gemensam rutin om årlig avgift för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken.
  • Dokumentmall i Platina för enklare hantering av beslut om avgift.

Projektet omfattar enbart 1, 2, 9 och 10 kap i FAPT.

Färdigt material

Rutin för fastställande av avgift enligt FAPT (PDF)

E-postmall: Avgift för ansökan om dispens från BAT-slutsats (oft)

E-postmall: Förfrågan om tillsynsmyndighetens bedömning av klassningskoder (oft)

E-postmall: Svar på begäran om orderställning (oft)

E-postmall: Underrättelse inför beslut om årlig avgift ärende XXXXX-20XX (oft)

Projektdeltagare

​Katja Almqvist ​Länsstyrelsen i Västra Götaland
​Therese Edin ​Länsstyrelsen i Västernorrland
​Patrik Karlsson ​Länsstyrelsen i Skåne
​Isabell Larsson ​Länsstyrelsen i Västerbotten
​Jill Lindstam ​Länsstyrelsen i Östergötland
​Tanja Palmquist ​Länsstyrelsen i Dalarna
​Elin Einarson Lindvall ​Miljösamverkan Sverige

Webbinarium

Projektgruppen som arbetat med samordnade rutiner för avgifter enligt FAPT (förordningen om avgifter för prövning och tillsyn) presenterade det material som gruppen arbetat fram vid ett webbinarium 1 december 2020.

Webbinarium FAPT 2020-12-01, Youtube

Presentation FAPT webbinarium (pptx)