Ekonomisk säkerhet för små avfallsanläggningar

Sedan den 1 januari 2023 har kommunerna och länsstyrelserna nya arbetsuppgifter vad gäller ekonomisk säkerhet för små avfallsanläggningar. För kommunerna som tillsynsmyndighet innebär det att de, om särskilda skäl finns, kan besluta att en verksamhet inte får bedrivas om inte länsstyrelsen gjort en bedömning i fråga om säkerhet. För länsstyrelserna innebär det att bedöma och besluta om säkerhet även för små avfallsanläggningar. Eftersom arbetsuppgiften är ny finns det behov av att i samverkan ta fram ett handläggarstöd till länsstyrelserna och tillsynsvägledning till kommunerna.

Projektplan Ekonomisk säkerhet för små avfallsanläggningar (pdf)

Projektdeltagare

Anders Bertholdsson, Länsstyrelsen Skåne
Annika Hansson, Länsstyrelsen Skåne
Mikael Anjar Ödegården, Länsstyrelsen Kalmar
Therese Byström, Länsstyrelsen Västra Götaland
Jenny Håkansson, Naturvårdsverket
Jenny Jonsson, projektledare, Länsstyrelsen Västra Götaland