Publikationer

Här hittar du ett mindre urval av publikationer framtagna före 2016. Under rubriken ”Alla våra publikationer” finns information om hur du gör för att ta del av publikationer som inte är utlagda här. 

Du kan filtrera genom att välja ett ämne. Använd knappen rensa för att se alla publikationer.

Det verkar som vi inte kan hitta det du letar efter.

Alla våra publikationer

Publikationer från 2016 och framåt är utlagda under respektive ämnesområde: Miljöskydd, Natur, Vatten eller Metodik.

Du som jobbar på länsstyrelsen kan söka fram äldre publikationer (2006–2015) på vår samarbetsyta: Äldre publikationer, samarbetsyta för länsstyrelsemedarbetare

Om du inte jobbar på länsstyrelsen kan du söka fram äldre publikationer (från 2006 och framåt) i vår sammanfattande lista: Lista över äldre publikationer. Hör av dig via e-post till miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se om du önskar ta del av en publikation som Miljösamverkan Sverige givit ut före 2016.