Efterbehandling av täkter – en förtäkt vägledning

En arbetsmaskin kör fram över en stor hög med sand/grus

Under 2006 togs det fram en exempelsamling om efterbehandling av täkter. I exempelsamlingens inledande avsnitt ges en övergripande beskrivning av olika aspekter vid bedömning och planering av efterbehandling av täkter. I rapporten redovisas även 15 exempel på efterbehandlade täkter med en allmän bakgrund, hur efterbehandling skett, vilka problemområden som funnits och vilka kostnader som uppstått. Dessutom finns ett förslag till en modell för beräkning av säkerheter som, med regionala justeringar, ska kunna användas över hela landet.

Denna exempelsamling om efterbehandling av täkter har tagits fram av Miljösamverkan Sveriges projektgrupp Täkter. Målgruppen för exempelsamlingen är framförallt handläggare på landets länsstyrelser som arbetar med tillsyn och prövning av täkter, men innehållet torde även ha stort allmänintresse.

Efterbehandling av täkter – en förtäkt vägledning