Verksamhetsberättelse 2023

Grön blomma

Är du nyfiken på vad vi sysslar med inom Miljösamverkan Sverige? Kika igenom vår verksamhetsberättelse för 2023. Här finns information om alla projekt som avslutades 2023 samt de pågående som vi har med oss till vår verksamhet under 2024. Verksamhetsberättelse

Utbildning miljöbalkstillsyn

Jobbar du som inspektör eller miljöhandläggare? Är du osäker på vad du bör tänka på som offentlig tjänsteman, hur du utför ett tillsynsbesök eller hur du handlägger ett ärende? Ta del av vår utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn. Till utbildningen finns också ett studiematerial.

Regeringsuppdraget om Kompetens och utbildning

Under drygt två års tid har vi arbetat med deluppdraget om kompetens och utbildning i regeringsuppdraget ”Att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken”. I december blev vi klara. På Naturvårdsverkets webb kan du läsa om resultatet Att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken (naturvardsverket.se). Den 7 februari presenterar vi […]

Utvärdering av tillsynskampanj om egenkontroll på vattenkraftverk

Hösten 2021 startade vi projektet ”Verktygslåda för egenkontrolltillsyn på vattenkraftverk”. Nu har vi avslutat projektet och kan sammanfatta följande resultat: Mer om projektet och utvärderingen hittar du på projektsidan ”Egenkontrolltillsyn på vattenkraftverk”.