Rimlig egenkontroll vattenkraft

En del i tillsynen av dammar och vattenkraftverk är att granska verksamhetsutövarens egenkontroll och miljöundersökningar. Det är svårt att fastställa vad som är en rimlig nivå på egenkontrollen, både för handläggaren och för verksamhetsutövaren. Handläggare har lyft behovet av vägledning om:

  • minimikrav på egenkontroll,
  • vilka miljöundersökningar som är rimliga att kräva,
  • information om olika typer av kontrollsystem.

​Ny lagstiftning från 2019 innebär att vattenkraftverksamheter ska omprövas för att få moderna miljövillkor. En bra egenkontroll är en förutsättning för att veta vilken miljöpåverkan anläggningen har och därmed vilka villkor som behöver fastställas.

Projektet Rimlig egenkontroll vattenkraft har i uppgift att identifiera och vägleda vad som är en rimlig nivå på egenkontrollen vid vattenkraftverk och regleringsdammar. Målet är att skapa en tydlighet och samstämmighet i länsstyrelsernas tillsyn, rådgivning och information till verksamhetsutövarna. Detta främjar i sin tur likabehandling och rättssäkerhet.

Projektet ska även stärka och effektivisera tillsynen av egenkontrollen så att verksamhetsutövarna gör de undersökningar som behövs för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön. Resultatet av dessa miljöundersökningar kommer att vara ett viktigt underlag vid kommande prövningar för att få till moderna miljövillkor. Ett bra underlag till prövningarna kommer också att effektivisera prövningsprocessen.

Projektplan för Rimlig egenkontroll vattenkraft (PDF)

Projektet Rimlig egenkontroll vattenkraft är en konkretisering av rapporten “Tillsyn av vattenkraftens egenkontroll, ett handläggarstöd” som togs fram inom det tidigare Miljösamverkanprojektet “Vattenkraft egenkontroll recipientkontroll”.

​Projektdeltagare

Anders Berglund ​Länsstyrelsen Västernorrland
Tina Buckland Länsstyrelsen Västerbotten
​Olof Enghag ​Länsstyrelsen Jönköping
​Jenny Freitt ​Länsstyrelsen Värmland
​Maria Hellström ​Länsstyrelsen Örebro
​Anna-Lena Larsson ​Länsstyrelsen Värmland
​Patrik Stenroth ​Länsstyrelsen Gävleborg
​Sara Wahrby ​Miljösamverkan Sverige

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.