Rimlig egenkontroll vattenkraft

En del i tillsynen av dammar och vattenkraftverk är att granska verksamhetsutövarens egenkontroll och miljöundersökningar. Det är svårt att fastställa vad som är en rimlig nivå på egenkontrollen, både för handläggaren och för verksamhetsutövaren. Handläggare har lyft behovet av vägledning om:

  • minimikrav på egenkontroll,
  • vilka miljöundersökningar som är rimliga att kräva,
  • information om olika typer av kontrollsystem.

​Lagstiftning från 2019 innebär att vattenkraftverksamheter ska omprövas för att få moderna miljövillkor. En bra egenkontroll är en förutsättning för att veta vilken miljöpåverkan anläggningen har och därmed vilka villkor som behöver fastställas.

Projektet Rimlig egenkontroll vattenkraft har tagit fram ett handläggarstöd där projektgruppen redovisar sin bedömning av vad som kan vara en rimlig nivå på egenkontrollen med fokus på uppföljning och dokumentation av vattennivåer, flöden, fiskpassager och miljöundersökningar.

Handläggarstöd Rimlig egenkontroll vattenkraft (PDF)

Projektet Rimlig egenkontroll vattenkraft är en konkretisering av rapporten ”Tillsyn av vattenkraftens egenkontroll, ett handläggarstöd” som togs fram inom det tidigare Miljösamverkanprojektet ”Vattenkraft egenkontroll recipientkontroll”.

​Projektdeltagare

Anders Berglund, ​Länsstyrelsen Västernorrland
Tina Buckland, Länsstyrelsen Västerbotten
​Olof Enghag, ​Länsstyrelsen Jönköping (till och med augusti 2021)
​Jenny Freitt, ​Länsstyrelsen Värmland
​Maria Hellström, ​Länsstyrelsen Örebro
​Anna-Lena Larsson, ​Länsstyrelsen Värmland (till och med våren 2021)
​Patrik Stenroth, ​Länsstyrelsen Gävleborg
​Sara Wahrby, ​Miljösamverkan Sverige