Anmälningspliktiga vattenverksamheter inklusive våtmarker

Anmälda vattenverksamheter är en vanlig ärendetyp enligt miljöbalken hos länsstyrelserna och de fem kommuner som har delegation för tillsyn av vattenverksamhet. Det kan idag ta onödigt lång tid att komma fram till lämpliga arbetssätt och formuleringar för kommunikation med verksamhetsutövarna under handläggningen. Ärenden handläggs inte på samma sätt överallt.

Projektet skulle genomföra följande:

  1. Ta fram hjälpmedel för effektiv handläggning av ärenden, exempelvis flödesschema, rutiner, mallar, checklistor.
  2. Ge förslag till förbättringar av e-tjänst, smart documents och information på hemsida.
  3. Arrangera ett webbinarium för handläggare (alternativt en handläggarträff).

Projektet pågick fram till sommaren 2022. Det framtagna materialet i sin helhet finns åtkomligt för länsstyrelserna på en intern samarbetsyta för vatten och miljömål. En rapport om handläggningsfrågor för anmälningspliktiga vattenverksamheter är dessutom utlagd på denna sida.

Rapport Anmälan om vattenverksamheter (pdf)

Projektdeltagare

​Jens Andersson ​Länsstyrelsen Värmland
​Åsa Bergsten, Länsstyrelsen Västra Götaland
My Hansen ​Länsstyrelsen Jönköping
​Karin Kanterud ​Länsstyrelsen Kronoberg
​Ruth Nordlund ​Länsstyrelsen Västerbotten
​Mats Rydgård ​Länsstyrelsen Västra Götaland
​Anna Walient ​Länsstyrelsen Skåne
​Katarina Zeipel ​Länsstyrelsen Västernorrland
​Ingela Höök ​Miljösamverkan Sverige