Våra nya projekt 2023

2023

Planeringen inför 2023 har landat i att vi i första hand satsar på att starta dessa projekt nästa år:

  • Solcellsansläggningar på mark,
  • Cirkulär masshantering,
  • Revidering av uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn och
  • Tillsynskampanj uttag vatten.

Mer information om projektförslagen hittar du i vår verksamhetsplan. Där kan du även läsa mer om de tre projekt som vi har på reservlistan. 

Verksamhetsplan 2023–2025 (miljosamverkansverige.se)

Det allra viktigaste för varje nytt projekt är att vi kan skapa en projektgrupp som består av engagerade länsstyrelsehandläggare. Under oktober börjar vi fråga länen om medverkan i Miljösamverkan Sverige under 2023. Vi hoppas på många intresserade! Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer eller anmäla att du vill vara med.

E-post miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se