Våra nya projekt 2023

2023

Planeringen inför 2023 har landat i att vi i första hand satsar på att starta dessa projekt nästa år: Solcellsansläggningar på mark, Cirkulär masshantering, Revidering av uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn och Tillsynskampanj uttag vatten. Mer information om projektförslagen hittar du i vår verksamhetsplan. Där kan du även läsa mer om de tre projekt som […]