Utvinningsavfall – täkter

Hur ska avbaningsmassorna vid en täkt hanteras? När blir de ett utvinningsavfall? Behöver verksamheten ha en avfallshanteringsplan? Vad är en utvinningsavfallsanläggning? Hur ska tillsynsmyndigheterna hantera den komplicerade lagstiftningen kring utvinningsavfall utan att det för alltför omständligt och byråkratiskt? Dessa frågor försöker vi hantera på ett smidigt sätt inom projektet Utvinningsavfall täkter.

Under hösten 2022 söker vi tre – fyra kommunala miljöinspektörer med erfarenhet av tillsyn av täkter till vår referensgrupp. Hör av dig om du vill vara med!