Utvinningsavfall – täkter

Syftet med detta projekt var att underlätta för tillsyns- och prövningsmyndigheterna i arbetet med utvinningsavfall vid täkter. Förordningen (2013:319) om utvinningsavfall omfattar gruvor och täkter. Lagstiftningen är främst anpassad för gruvverksamhet vilket medför att hanteringen av utvinningsavfall från täkter är en utmaning för såväl verksamhetsutövare som tillsynsmyndigheter.

Projektet startade våren 2022 och avslutades i februari 2024. Inriktningen på projektet ändrades delvis efter att Naturvårdsverket i början av 2023 justerat sin vägledning om utvinningsavfall och täkter.

Färdigt material

Handläggarstöd utvinningsavfall täkter (pdf)

Illustration: Stöd för bedömning av om utvinningsavfall uppkommer (jpg)

Illustration: Brutet material delas in i produkt och restprodukt. Restprodukten kan i sin tur innehålla biprodukter och utvinningsavfall (png)

Illustrationer: Dietmar Kämmerling.

Projektgrupp

Jens Artin, Länsstyrelsen i Skåne län
Annafia Jansson, Länsstyrelsen i Dalarnas län
Eva Ljungdahl, Länsstyrelsen i Jämtlands län (till oktober 2022)
Jennie Malm, Länsstyrelsen i Jönköpings län
Carina Lif, Miljösamverkan Sverige (till oktober 2022)
Ingela Höök, Miljösamverkan Sverige