Provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk

Syftet med projektet var att:

  • Öka kvaliteten på provtagningen och flödesmätningen vid avloppsreningsanläggningar så att rättvisande resultat kan redovisas.
  • Höja kunskapsnivån hos tillsynsmyndigheterna och verksamhetsutövarna.
  • Uppnå en effektivare tillsyn med bättre kvalitet.

Projektet har tagit fram ett handläggarstöd och genomfört en tillsynskampanj. Projektet avslutades i februari 2021.

Handläggarstöd inklusive checklista och FAQ (PDF)

Checklista (docx)

Uppföljning av tillsynskampanj

Uppslutningen var mycket god, cirka hälften av alla tillståndspliktiga avloppsreningsverk i landet besöktes i tillsynskampanjen. Upplägget var ett nytt grepp från Miljösamverkan Sveriges sida med deltagare från såväl länsstyrelser som kommuner.

Det material som tagits fram inom projektet (checklista, handläggarstöd, FAQ) har varit mycket uppskattat hos både tillsynspersonal och verksamhetsutövare.

Projektet har visat på svårigheten att granska flödesmätning och provtagning. Området är komplicerat och kräver ett stort kunnande. Erfarenheterna från tillsynskampanjen belyser vikten av ett fortsatt arbete för att förbättra flödesmätning och provtagning vid avloppsreningsverk.
Projektet har inneburit ett kunskapslyft hos både tillsynspersonal och verksamhetsutövare. Det har även medfört att kvalitén på provtagning och flödesmätning förbättrats på väldigt många verk runt om i Sverige.

Uppföljning av tillsynskampanj (PDF)

Webbinarium om kampanjen

Projektgruppen anordnade ett webbinarium den 4 februari 2020 för dem som anmält sig till tillsynskampanjen.

Webbinarium tillsynskampanj avloppsreningsverk 2020-02-04, Youtube

Presentation vid webbinarium 4 februari 2020 (PDF)

Bakgrund

Vid tillsyn har länsstyrelserna uppmärksammat problem med provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsanläggningar. Det finns även brister i vägledningen för hur tillsynen ska bedrivas och verksamhetsutövarna har i vissa fall bristfällig kunskap. Detta får stora konsekvenser för Sveriges uppfyllande av Naturvårdsverkets föreskrifter och EG-direktivet för rening av avloppsvatten från tätorter.

Projektgrupp

Lovisa Ahlsten, ​​Länsstyrelsen Skåne t.o.m. december 2019
​​Anders Brännström, Länsstyrelsen Kronoberg
Henrik Eidestedt, ​Länsstyrelsen Västmanland
​Andreas Ekberg, Länsstyrelsen Dalarna
Eva Griphammar Westberg, Länsstyrelsen Västra Götaland
​​​Gunbritt Nilsson, Länsstyrelsen Jämtland
Jenny Nordvoll, Länsstyrelsen Västerbotten t.o.m. augusti 2019
Hans Sandberg, Länsstyrelsen Västerbotten fr.o.m. januari 2020
Anna Maria Sundin, Naturvårdsverket t.o.m. december 2019
Anna Myhr, Naturvårdsverket fr.o.m. januari 2020
Ingela Höök, Miljösamverkan Sverige