Enklare samråd vid ändring av naturmiljön

Miljösamverkan Sverige har tagit fram informationsmaterial och handläggarstöd när det gäller samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Här finns stöd till såväl verksamhetsutövare som länsstyrelsens handläggare. Fokus är på ledningsarbeten. Projektet färdigställdes 2020.

Syftet med projektet var att:

  • Klargöra vilka ärenden som ska skickas in till länsstyrelserna gällande ledningsarbete.
  • Ge verksamhetsutövarna bättre verktyg för att uppfylla 2 kap. miljöbalken.
  • Minska mängden ej relevanta ärenden till länsstyrelserna när det gäller ledningsarbeten.
  • Arbeta för att de anmälningar om samråd som skickas in är kompletta.

Rapport enklare samråd 12 kap 6 § (PDF)

Informationsmaterial

Miljösamverkan Sverige har tagit fram två informationsmaterial riktat till verksamhetsutövare.

Underhållsröjning: Ett stöd riktat till dig som planerar och arbetar med underhållsröjning av luftledningar. Förhoppningsvis kan det underlätta för dig att själv utforma dina försiktighetsåtgärder och din egenkontroll.

Stöd vid underhållsröjning (PDF)

Förläggning av markkabel: Ett stöd som riktar sig till dig som planerar och arbetar med förläggning av nya markkablar. Förhoppningsvis kan det underlätta för dig att själv utforma dina försiktighetsåtgärder och din egenkontroll.

Stöd vid förläggning av markkabel (PDF)

Presentation av informationsmaterialet vid ett webbinarie, Youtube

Handläggarstöd

Detta handläggarstöd riktar sig till dig som handlägger 12:6-samråd. Stödet har tagits fram i syfte att likrikta bedömningen av samrådsanmälningar och för att verksamhetsutövare ska få samma svar från handläggare oavsett till vilken länsstyrelse som frågan ställs. Projektgruppen har valt att inrikta stödet på de typer av åtgärder som utgör majoriteten av de samrådsanmälningar som kommer in, det vill säga förläggning av markkabel (fiber och el) samt underhållsröjning av luftledning.

Handläggarstöd – samråd enligt 12 kap. 6 § (PDF)

Presentation av handläggarstödet vid ett webbinarie, Youtube

Projektgrupp

Gabriel Bernhardsson, Länsstyrelsen Uppsala
Rebecka Hedfors, Länsstyrelsen Västra Götaland
Anders Johansson, Länsstyrelsen Skåne
Josefina Johansson, Länsstyrelsen Östergötland
Nathalie Kindbladh, Länsstyrelsen Jönköping
Ingunn Tryggvadotter, Länsstyrelsen Kronoberg
Sara Wahrby, Miljösamverkan Sverige