Ekologisk kompensation

Under den senaste sjuårsperioden har intresset för ekologisk kompensation ökat kraftigt hos myndigheter, politiker och verksamhetsutövare, både nationellt och internationellt. Det finns dock mycket stora skillnader i hur kompensation används vid miljöbalksprövningar, vilket naturligtvis inte är bra.

Syftet med detta projekt var att öka användningen av verktyget ekologisk kompensation vid miljöbalksprövningar. Men också att skapa en större samsyn hos tillsynsmyndigheterna. Målet var att öka användningen av ekologisk kompensation och att underlätta hanteringen av ärendena för den enskilde handläggaren. Som hjälp i arbetet tog vi inom projektet fram ett handläggarstöd. Handläggarstödet färdigställdes i maj 2019.

Föreläsning om ekologisk kompensation 3 juni 2019, Youtube

Ekologisk kompensation – Handläggarstöd för en ökad användning och samsyn (pdf)

Projektdeltagare

Ida Sennström Agering, Länsstyrelsen Uppsala
Hasse Berglund, Naturvårdsverket
Susann Lundman, Länsstyrelsen Västra Götaland
Nina Rees, Länsstyrelsen Värmland
Alexander Segersäll, Länsstyrelsen Örebro
Jörgen Sundin, Naturvårdsverket
Lina Törnqvist, Länsstyrelsen Dalarna
Anna Lejon, Miljösamverkan Sverige