Utvinningsavfall – täkter

Syftet med detta projekt är att underlätta för tillsyns- och prövningsmyndigheterna i arbetet med utvinningsavfallsanläggningar vid täkter. Förordningen (2013:319) om utvinningsavfall omfattar gruvor och täkter. Lagstiftningen är främst anpassad för gruvverksamhet vilket medför att hanteringen av utvinningsavfall från täkter är en utmaning för såväl verksamhetsutövare som tillsynsmyndigheter. Vårt fokus ligger på avbaningsmassor från täkter och när det ska hanteras som ett utvinningsavfall. Vi tar även hänsyn till att i juni 2022 antogs propositionen 2021/22:219 ”Ordning och reda på avfallet”.

Projektet startade våren 2022 och inriktningen på projektet har delvis ändrats efter att Naturvårdsverket i början av 2023 justerat sin vägledning om utvinningsavfall och täkter. Tidplanen för projektet har förlängts och vi räknar med att avsluta vårt arbete under hösten 2023. Projektplanen på denna sida är inte uppdaterad med alla ändringar som gjorts sedan projektstarten.

Projektplan för Utvinningsavfall – täkter

Projektgrupp

Jens Artin, Länsstyrelsen i Skåne län

Annafia Jansson, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Eva Ljungdahl, Länsstyrelsen i Jämtlands län (till oktober 2022)

Jennie Malm, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Carina Lif, Miljösamverkan Sverige (till oktober 2022)

Ingela Höök, Miljösamverkan Sverige