Utvinningsavfall – täkter

Syftet med detta projekt är att underlätta för tillsyns- och prövningsmyndigheterna i arbetet med utvinningsavfallsanläggningar vid täkter. Förordning (2013:319) om utvinningsavfall omfattar gruvor och täkter. Lagstiftningen är främst anpassad för gruvverksamhet vilket medför att hanteringen av utvinningsavfall från täkter är en utmaning för såväl verksamhetsutövare som tillsynsmyndigheter. Vårt fokus ligger på avbaningsmassor från täkter och när det ska hanteras som ett utvinningsavfall.

Vi tar även hänsyn till att i juni 2022 antogs propositionen 2021/22:219 ”Ordning och reda på avfallet”. I den finns krav på säkerhet vid prövning av utvinningsavfallsanläggning som föreslås träda i kraft vid halvårsskiftet 2023.

Projektets mål är att ta fram ett handläggarstöd som innehåller:

  • genomgång av aktuell lagstiftning
  • bedömningsstöd och checklista för tillsyn
  • relevanta beslutsmallar

Projektet startade våren 2022 och vi räknar med att avsluta vårt arbete innan sommaren 2023. Under hösten 2022 söker vi några kommunala inspektörer som vill vara med i referensgruppen och bidra med sina erfarenheter. Hör av dig om du är intresserad.

Projektplan för Utvinningsavfall – täkter

Projektgrupp

Jens Artin, Länsstyrelsen i Skåne län

Annafia Jansson, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Eva Ljungdahl, Länsstyrelsen i Jämtlands län (till oktober 2022)

Jennie Malm, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Carina Lif, Miljösamverkan Sverige

Ingela Höök, Miljösamverkan Sverige