PFAS vid deponier

Frågan om utsläpp av PFAS från deponier är aktuell och komplicerad. Många avfallsslag innehåller per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS). Befintliga reningsmetoder vid deponier är inte anpassade för att avlägsna PFAS från lakvattnet. PFAS sprids därför till omgivande mark och vatten där de utgör en risk för människors hälsa och miljön under lång tid framöver.

Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett handläggarstöd kring PFAS i lakvatten från deponier. Det bygger till stor del på insamlade mätdata från 165 svenska deponier. Vi presenterar bland annat de verktyg som finns för att följa upp och begränsa utflödet av PFAS från deponier. Med handläggarstödet hoppas vi bidra till ökad kunskap samt en utvecklad samsyn och därmed underlätta för såväl tillsynsmyndigheter som andra aktörer. Vi startade arbetet hösten 2020, rapporten godkändes av vår styrgrupp i januari 2022.

PFAS vid deponier – ett handläggarstöd med fokus på PFAS i lakvatten (PDF)

Är du intresserad av vår insamlade rådata finns den här i denna fil (xlsx)

Kopplingen mellan rådata och ID till berörda deponier finns i denna fil (xlsx)

Projektgruppen presenterade handläggarstödet vid ett webbinarium 8 februari 2022.

Se webbinariet om PFAS vid deponier, Youtube

I projektgruppen ingick

Madeleine Cerps, Länsstyrelsen i Kronobergs län

Helene Ek Henning, Länsstyrelsen i Östergötlands län

Jenny Håkansson, Naturvårdsverket

Lina Jörnhagen, Länsstyrelsen i Värmlands län

Carin Lundqvist, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Karin Olsson Westbye, Länsstyrelsen i Jämtlands län

Victoria Björklund, Länsstyrelsen i Västernorrlands län (till och med mars 2021)

Carina Lif , Miljösamverkan Sverige