PFAS vid deponier

Frågan om utsläpp av PFAS från deponier är aktuell och komplicerad. Nu startar Miljösamverkan Sverige arbetet med att ta fram ett handläggarstöd för tillsyn av PFAS vid deponier.

De flesta miljöbalkstillstånd för deponier är gamla och gavs innan problematiken om PFAS blev känd. Få, om ens några, deponier i Sverige har idag krav på att rena PFAS ur lakvattnet. De reningsmetoder som eventuellt finns är inte utformade för PFAS. Lakvattnet leds ofta ut till en sedimentationsdamm eller våtmark, men eftersom PFAS är extremt stabila och vattenlösliga kommer PFAS inte att fångas upp utan spridas till närliggande recipient.

Det saknas vägledning om hur tillsynsmyndigheterna ska hantera dessa utsläpp av PFAS. Vårt projekt kommer att samla in erfarenheter från tillsynsmyndigheterna och utifrån detta ta fram ett handläggarstöd. Vi startar arbetet hösten 2020 och beräknar vara klara i början av 2022.

Projektplan PFAS vid deponier (PDF)

I projektgruppen ingår

Helene Ek, Länsstyrelsen i Östergötlands län

Madeleine Cerps, Länsstyrelsen i Kronobergs län

Jenny Håkansson, Naturvårdsverket

Lina Jörnhagen, Länsstyrelsen i Värmlands län

Carin Lundqvist, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Karin Olsson Westbye, Länsstyrelsen i Jämtlands län

Victoria Björklund (till och med mars 2021)

Carina Lif , Miljösamverkan Sverige

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.