Att leva med BAT-slutsatser

Välkommen till vårt handläggarstöd Att leva med BAT-slutsatser. Det är tänkt att vara ett hjälpmedel för dig som arbetar med tillsyn av miljöfarlig verksamhet som klassas som industriutsläppsverksamhet. I dessa fall finns parallella regelverk i form av villkor i miljöbalkstillstånd och BAT-slutsatser att förhålla sig till. Allt fler beslutade BAT-slutsatser har nu börjat gälla, därmed kommer fler och fler verksamheter omfattas av de parallella regelverken. Initialt kan det innebära problem för exempelvis verksamhetsutövarens egenkontroll och tillsynsmyndighetens kontroll. Vissa verksamheter omfattas dessutom av flera BAT-slutsatsdokument.

Handläggarstödet omfattar relativt mycket text. Vi hoppas att det ska fungera bra att söka fram just den information du letar efter för stunden. Det är inte tänkt att du ska läsa handläggarstödet från pärm till pärm. En viktig utgångspunkt för det här projektets arbete är Naturvårdsverkets vägledningar inom området.

Handläggarstöd: Att leva med BAT-slutsatser (pdf)

För att underlätta bryter vi ut två delar av handläggarstödet och publicerar separat. Ladda ned och spara dina egna versioner av :

Administrativ checklista (docx)

Bilaga 2 MPF och i-koder (xlsx)

Projektgruppen har under processen med att ta fram handläggarstödet utgått ifrån att du som handläggare har grundläggande kunskaper inom området. Behöver du uppdatera dig så hänvisar vi till Miljösamverkan Sveriges handläggarstöd från 2015 ”Tillsyn av industriutsläppsverksamheter”. Då var området nytt för tillsynsmyndigheterna och här finns det mest grundläggande. Det mesta av innehållet från 2015 står sig bra än idag.

Projektet startade våren 2020 och avslutades i september 2021. Vi presenterade vårt handläggarstöd vid ett webbinarie den 18 oktober 2021. Inför detta webbinarie testade vi ett för oss nytt grepp och tog fram en enkel film. Du är välkommen att ta del av filmen.

Projektgrupp

  • Marianne Kängström, Naturvårdsverket
  • Petra Martinsson, Länsstyrelsen Örebro
  • Hanna Modin, Länsstyrelsen Skåne
  • Ulrica Nymberg, Länsstyrelsen Kronoberg
  • Sofie Palmquist, Länsstyrelsen Östergötland
  • Carina Lif, Miljösamverkan Sverige