Smartare vägledning

Det finns ett behov av att samla aktörer och utveckla vägledningsarbetet inom miljöbalkens sakområden. Detta för att få en effektiv och tillgänglig vägledning som ger relevant, likvärdigt och tillförlitligt stöd åt de myndigheter som arbetar med miljöbalken.

​I flera utredningar har behovet av stärkt samverkan inom tillsynsvägledningen på miljöområdet lyfts fram. Samordningen av tillsynsvägledning mellan Naturvårdsverket, länsstyrelserna och miljösamverkan måste bli mer effektiv och anpassad till de operativa tillsynsmyndigheterna. Idag är det svårt att få en överblick över den vägledning som tas fram.

Projektet Smartare vägledning ska stimulera till fortsatt utveckling av vägledningsarbetet. För att göra detta har vi tagit fram ett eller flera förslag på hur ett modernt sätt att arbeta med vägledning kan se ut. Förslaget beskriver hur myndigheterna kan samverka mer effektivt inom vägledning och vilka branscher/områden som har behov av samlad vägledning. Förslaget färdigställdes i januari 2020.

Smartare vägledning – Förslag på effektivare arbetssätt och målgruppsanpassad vägledning (PDF)

Projektdeltagare

​Jasleen Afarin Miljösamverkan Uppsala län
​Christer Edwardsson Stockholms stad
​Johan Hjerpe ​Länsstyrelsen Dalarna
​Martin Holm ​Länsstyrelsen Västra Götaland
​Emmelie Johannesson Västerås kommun
​Jenny Jonsson Naturvårdsverket
​Klas Köhler ​Länssamordnare förorenade områden
​Carina Lif Miljösamverkan Sverige
​​Elin Einarsson Lindvall ​Länsstyrelsen Jönköping (projektledare)
​Monika Magnusson ​Naturvårdsverket
​Tomas Waara Naturvårdsverket