Checklistor för miljöskydd

Nu är checklistorna till NikITa färdiga och publicerade på vår webbplats. Totalt är det fyra checklistor som lanseras och syftet är att förenkla tillsynsbesöket och att hjälpa till att göra tillsynsbesöken mer enhetliga.

Följande listor finns idag:

  • Förberedelse inför tillsynsbesöket
  • Egenkontroll
  • Avfallshantering
  • Energitillsyn

Listorna kommer att bli tillgängliga i NikITa i samband med nästa driftsättning, men redan nu kan du hitta dem på vår webbplats: Checklistor i NikITa