Markavvattningsföretag – Vägledning för tillsyn, omprövning och avveckling

Tillsyn av markavvattning är ofta komplicerad, i synnerhet när det är många sakägare och gamla tillstånd/gammal lagstiftning som berörs. I samband med tillsyn av markavvattning kan det vara många inblandade markägare och det är vanligt med inaktuella tillstånd där fastighetsgränser, markanvändning och dikens utformning har förändrats över tid utan att omprövning har skett. Eftersom kontakt […]

Checklistor för miljöskydd

Nu är checklistorna till NikITa färdiga och publicerade på vår webbplats. Totalt är det fyra checklistor som lanseras och syftet är att förenkla tillsynsbesöket och att hjälpa till att göra tillsynsbesöken mer enhetliga. Följande listor finns idag: Förberedelse inför tillsynsbesöket Egenkontroll Avfallshantering Energitillsyn Listorna kommer att bli tillgängliga i NikITa i samband med nästa driftsättning, […]

Samrådsfolder nu i engelsk tappning

Nu finns informationsfoldern om samråd enligt 6 kapitlet i miljöbalken på engelska. Foldern förklarar på ett enkelt sätt hur samråd går till. Använd den gärna vid olika diskussioner om samråd och sprid vidare till verksamhetsutövare med flera. Foldern är i första hand framtagen i en digital version. Consultation – For you who is responsible for […]

Verksamhetsberättelse 2020

Projektledare 2020, sju personer står tillsammans utomhus.

Är du nyfiken på vad vi sysslar med inom Miljösamverkan Sverige? Kika igenom vår verksamhetsberättelse för 2020. Här finns information om alla projekt som avslutades 2020 samt de pågående som vi har med oss till vår verksamhet under 2021. Verksamhetsberättelse 2020