Att leva med BAT-slutsatser

Välkommen att ta del av vårt nya handläggarstöd ”Att leva med BAT-slutsatser”! Vi hoppas det ska vara ett bra stöd för dig som arbetar med tillsyn av miljöfarlig verksamhet som även är klassad som industriutsläppsverksamhet. Nu finns även en introduktionsfilm på plats

Att leva med BAT-slutsatser