Artskydd – uppdaterat informationsmaterial på plats

Artskydd

Nu finns våra tidigare informationsfoldrar om artskydd i nya versioner, uppdaterade och anpassade för webben. Du hittar åtta olika foldrar

  • En souvenir för livet
  • Exotiska djur som hobby
  • Fladdermöss
  • Handel med djur
  • Handel med föremål av hotade arter
  • Hotade arter i naturmedicin
  • Mässor – tillfällig förevisning av levande djur
  • Vilda djur på besök hemma

på vår webbplats: Informationsmaterial Artskydd