Verksamhetsplan 2025-2027

Styrgruppen fattade slutligt beslut om verksamhetsplan för åren 2025-2027 vid sitt möte den 13 juni. Verksamhetsplanen är utformad som en rullande treårsplan. År ett blir planen mer i detalj medan den år två och tre blir av grövre slag. Uppdatering görs årligen varför det behöver finnas ett tillräckligt stort utrymme för nya insatser under de […]