Tillsyn av vattenskyddsområden

I februari startade vi upp projektet ”Tillsyn av vattenskyddsområden”. Syftet med projektet är att: I detta projekt ska vi arbeta fram ett handläggarstöd som kommer att vara en hjälp i tillsynen. Läs mer på projektets sida.