Länsstyrelser i gemensam tillsynskampanj vid grunda havsvikar

En grund havsvik med en brygga och en stenpir.

Grunda havsvikar är fokus för en gemensam tillsynskampanj inom strandskydd för ett antal länsstyrelser. Kontroller kommer ske i slutet av augusti och september i värdefulla strandmiljöer. Grunda havsvikar är viktiga för biologisk mångfald. Sjögräsängar, blåstångsklippor och långgrunda sandbottnar är förutsättningar för fiskyngel, smådjur och vadarfåglar. Samtidigt är grunda havsvikar attraktiva för mänskliga anläggningar, till exempel […]