Verksamhetsplan 2022-2024

Styrgruppen fattade beslut om ny verksamhetsplan den 11 juni. Nya projekt under 2022 är IAS-mallar, Utvinningsavfall, Omprövning av vattenverksamheter och Ensade ärendeprocesser. Dessutom lämnar vi utrymme för fyra händelsestyrda projekt med koppling till den kommande nationella tillsynsstrategin och det regeringsuppdrag om kompetens och utbildning som vi uppdragsleder (Effektivare miljötillsyn, paket 3).

Du hittar verksamhetsplanen och vårt styrdokument på sidan Om oss.