Prövning av markavvattning

Markavvattning är den enda prövningen, enligt 11 kapitlet i miljöbalken, som sker hos länsstyrelserna. Det är till antalet ganska få ärenden då det råder ett förbud i södra och mellersta Sverige samt inom Ramsar-områden.

Prövningen sker i flera steg eftersom det krävs dispens och ofta även samråd innan tillstånd kan meddelas. Vissa tillståndsärenden ska hanteras av miljöprövningsdelegationerna eller mark- och miljödomstolarna. De flesta som handlägger vattenverksamhet får bara kontakt med enstaka prövningsärenden om markavvattning. Därför kan ett handläggarstöd vara till god hjälp. Handläggarstödet färdigställdes våren 2020.

Syftet med projektet Prövning av markavvattning är att:

  • Bidra till ökad samsyn mellan länsstyrelserna och ett effektivare arbete när det gäller prövning av markavvattning.
  • Underlätta för handläggarna i arbetet med prövning av markavvattning.

Projektplan handläggarstöd för prövning av markavvattning (PDF)

Webbinarium om handläggarstödet

Projektledare Mats Rydgård presenterade på ett webbinarium det handläggarstöd som arbetats fram som stöd vid prövning av markavvattning.

Webbinarium om handläggarstöd för prövning av markavvattning, Youtube

Presentation från webbinariet (PDF)

Det framtagna materialet finns åtkomligt för länsstyrelserna på en intern samarbetsyta för vatten och miljömål.

Projektdeltagare

​Peter Andersson ​Länsstyrelsen Värmland
​Stöt Ulrika Andersson ​Länsstyrelsen Dalarna
​Karl Johan Bergh Länsstyrelsen Gävleborg​
​Maria Nitare ​Länsstyrelsen Skåne
​Mats Rydgård ​Miljösamverkan Sverige