Tillsyn på distans

Hur arbetar du med tillsyn av miljöfarlig verksamhet under pågående pandemi? Vi ställde frågan till länsstyrelserna under oktober 2020. Här finns svaren.

Som en följd av Covid 19 har länsstyrelser och kommuner fått lov att ställa om sitt tillsynsarbete. Tillsyn av miljöfarlig verksamhet genomförs nu i nya former online.

Hur har det gått? Hur kan vi ta till vara de erfarenheter av förändrade arbetssätt som pågående pandemi tvingat fram? Vilka är de positiva erfarenheterna som vi kan ta med oss och ha nytta av i fortsättningen? Behöver vi nya verktyg?

Miljösamverkan Sverige har frågat tillsynsmyndigheterna, främst länsstyrelserna. Se denna undersökning som ett ”stickprov”. Vi fick en hel del intressanta svar, många frågor och önskemål. Vissa kan vi svara på direkt andra tar vi med oss i kommande arbete.

Tillsyn på distans – Resultat från enkätundersökning i oktober 2020 (PDF)