Uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn

Vi har arbetat fram ett handläggarstöd som ska underlätta länsstyrelsernas arbete med uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn. Förhoppningen är att göra länsstyrelsernas uppföljning och utvärdering effektivare och av bättre kvalitet. Utvärderingen ska bli bättre, mer regelbunden och mer enhetlig. På så sätt skapas förutsättningar för en bättre kontinuitet på uppföljningen, och som en följd av detta att kommunernas tillsyn förbättras. Genom att länsstyrelserna har likartade frågeställningar och gemensamma bedömningsgrunder vid bedömning av kommunernas tillsyn enligt miljöbalken blir det lättare att jämföra resultaten i hela landet.

Vi har fokuserat på uppföljning av miljöfarlig verksamhet eftersom det är vanligast med överlåtelse av tillsyn inom detta område. Det finns även andra tillsynsområden som kan vara överlåtna till kommunerna men handläggarstödet innehåller, med några få undantag, inte specifika frågor kring den tillsynen.

Handläggarstödet färdigställdes i november 2018.

Material att använda

Bilaga A – Frågor och bedömningsgrunder (xlsx)

Bilaga B – Mall på brev inför kommunbesök (docx)

Bilaga C – Mall på dagordning vid kommunbesök (docx)

Bilaga D – Mall på rapport efter kommunbesök (docx)

Uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn (PDF)

Webbinarium: Uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn, Youtube

Projektdeltagare

​Anders Adolfsson ​Länsstyrelsen Dalarna
​Mats Bergström ​Länsstyrelsen Värmland
​Stefan Hellmin ​Länsstyrelsen Stockholm
​​Erika Holgersson ​Länsstyrelsen Jämtland
​​Göran Jansson ​Länsstyrelsen Skåne
​Karl-Oskar Lund ​Länsstyrelsen Jönköping
​Lotta Sahlin Skoog ​Länsstyrelsen Västra Götaland
​Ingela Höök ​Miljösamverkan Sverige