Smartare tillsynsprojekt

Tillsynsprojekt, eller ”tillsynskampanjer”, är ett effektivt och uppskattat format på tillsynsvägledning. Inom ramen för de regionala miljösamverkan och inom Miljösamverkan Sverige genomförs årligen flera tillsynsprojekt och det är ofta ett framgångsrikt och uppskattat arbetssätt för de deltagande tillsynsmyndigheterna.

​De nationella myndigheterna, med undantag för Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket, har i första hand valt andra metoder att tillsynsvägleda än genom projekt. I den nationella miljötillsynsstrategin pekas prioriteringar och mål för tillsynen ut. Tillsynsprojekt kan vara ett bra verktyg för att strategin ska få genomslag.

Syftet med projektet var att starta ett nationellt utvecklingsarbete för att öka antalet nationella och regionala tillsynsprojekt och göra kopplingen mellan tillsynsprojekt och nationella prioriteringar tydligare. Målet var att ta fram en gemensam metodik för tillsynsprojekt kopplat till nationella prioriteringar.

Projektet avslutades i januari 2022. Här hittar du rapporten (PDF).