Miljöbedömningar

Sedan den 1 januari 2018 finns ett nytt 6 kapitel i miljöbalken och en ny miljöbedömningsförordning som reglerar olika former av miljöbedömningar. Nu ska vi arbeta med miljöeffekter, strategiska och specifika miljöbedömningar, undersökningssamråd med mera. Men vad betyder allt detta egentligen i vårt vardagliga arbete och ska vi fortfarande prata om miljökonsekvensbeskrivningar?

Miljösamverkan Sverige har med hjälp av miljöjurist Johanna Ersborg genomfört en utbildning om de nya reglerna för miljöbedömningar (februari 2018). Du har möjlighet att ta del av den filmade utbildningen.

Del 1. Grundläggande kunskaper

Del ett är ett lite kortare pass som ger dig grundläggande kunskaper om de nya reglerna i 6 kap. miljöbalken. Passet är bra för exempelvis handläggare och chefer som inte dagligdags stöter på miljöbedömningar eller miljökonsekvensbeskrivningar, men ändå vill hänga med i vad de nya reglerna och begreppen innebär. Utbildningen ger grundläggande information om de nya reglerna och vad de innebär i det vardagliga arbetet.

Del 1. Grundläggande kunskaper, filmad utbildning, Youtube

Del 2. Fördjupning

Del två är en fördjupning för dig som mer i detalj vill lära dig vad en miljöbedömning är, vad reglerna säger – du som kanske dagligen bedömer ansökningar om tillstånd, dispenser, yttrar dig över ansökningar vid andra myndigheter eller domstol eller som handlägger 12:6-samråd. Vilka nya formkrav gäller för miljöbedömningar? Vad kan det innebära för länsstyrelsens fortsatta arbete etcetera?

Del 2. Fördjupning, filmad utbildning, Youtube

Sammanställning av frågor från webbinariet (PDF)

Vägledning för miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken, Naturvårdsverket