Kompetens och utbildning

Miljösamverkan Sverige har fått i uppdrag att leda deluppdrag 3 i regeringsuppdraget ”Att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken” M2020/01034/Me. Syftet med deluppdrag 3 är att stärka professionen hos personer som arbetar med miljötillsyn samt formulera tydliga krav på kompetens för att tillsynsmyndigheten ska kunna utföra myndighetsuppdraget effektivt.

Uppdraget ska leverera

 • Kriterier för vilken kompetens inom tillsynen som behövs.
 • En analys av konsekvenserna av ett lagstadgat krav på att den personal som utför tillsyn ska ha relevant utbildning och erfarenhet för de uppgifter som ska utföras.
 • En plan för fort- och vidareutbildning för personer som arbetar med tillsyn. 

Om regeringsuppdraget

Regeringsuppdraget genomförs i samverkan mellan Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Statens jordbruksverk och länsstyrelserna. För deluppdrag 3 har en arbetsgrupp tillsatts med representanter från alla myndigheter:

 • Camilla Zetterberg, Kemikalieinspektionen
 • Elin Stenberg, Folkhälsomyndigheten
 • Hanna Lindgren, Jordbruksverket
 • Ivi Pettersson, Havs- och vattenmyndigheten
 • Karin Bovin, Länsstyrelsen Jönköping
 • Linda Helgstedt, Länsstyrelsen Jönköping
 • Malin Andersson, Miljösamverkan Väst
 • Monika Magnusson, Naturvårdsverket
 • Ulrica Nymberg, Länsstyrelsen Kronoberg
 • Carina Lif, Miljösamverkan Sverige
 • Sara Wahrby, Miljösamverkan Sverige

 

Läs mer om hela regeringsuppdraget på Naturvårdsverkets webbplats.