Kompetens och utbildning

Miljösamverkan Sverige har fått i uppdrag att leda deluppdrag 3 i regeringsuppdraget ”Att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken” M2020/01034/Me. Syftet med deluppdrag 3 är att stärka professionen hos personer som arbetar med miljötillsyn samt formulera tydliga krav på kompetens för att tillsynsmyndigheten ska kunna utföra myndighetsuppdraget effektivt.

Uppdraget ska leverera

  • Kriterier för vilken kompetens inom tillsynen som behövs.
  • En analys av konsekvenserna av ett lagstadgat krav på att den personal som utför tillsyn ska ha relevant utbildning och erfarenhet för de uppgifter som ska utföras.
  • En plan för fort- och vidareutbildning för personer som arbetar med tillsyn.

Om regeringsuppdraget

Regeringsuppdraget genomförs i samverkan mellan Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Statens jordbruksverk och länsstyrelserna. För deluppdrag 3 har en arbetsgrupp tillsatts med representanter från alla myndigheter:

Camilla Zetterberg, Kemikalieinspektionen

Elin Stenberg, Folkhälsomyndigheten

Hanna Lindgren, Jordbruksverket

Ivi Pettersson, Havs- och vattenmyndigheten

Karin Bovin, Länsstyrelsen Jönköping

Linda Helgstedt, Länsstyrelsen Jönköping

Malin Andersson, Miljösamverkan Väst

Monika Magnusson, Naturvårdsverket

Ulrica Nymberg, Länsstyrelsen Kronoberg

Carina Lif, Miljösamverkan Sverige

Sara Wahrby, Miljösamverkan Sverige

Läs mer om hela regeringsuppdraget på Naturvårdsverkets webbplats.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.