Regeringsuppdraget om Kompetens och utbildning

Under drygt två års tid har vi arbetat med deluppdraget om kompetens och utbildning i regeringsuppdraget ”Att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken”. I december blev vi klara. På Naturvårdsverkets webb kan du läsa om resultatet Att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken (naturvardsverket.se).

Den 7 februari presenterar vi resultatet från hela regeringsuppdraget vid ett webbinarium. Välkommen att lyssna! Du hittar mera information i Naturvårdsverkets kalendarium Presentation av regeringsuppdraget “Att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken” (naturvardsverket.se)