Handlingsplaner som verktyg vid tillsyn av förorenade områden

Handlingsplaner

Nu finns ett alldeles nytt handläggarstöd tillgängligt för att underlätta tillsynsmyndighetens arbete med tillsyn av förorenade områden. Målet är att verksamhetsutövaren, genom att upprätta en frivillig handlingsplan, ska implementera strategiskt arbete för att kartlägga, planera och tidsätta sitt arbete med förorenade områden inom den pågående verksamheten. Förhoppningsvis kommer handlingsplaner på sikt att bli en naturlig […]