Klimatanpassning i prövning och tillsyn – hur gick det?

Bilden visar en termometer

Hur kan negativa effekter av klimatförändringar vägas in i prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden?  Det var frågan för ett projekt vi genomförde med avslut våren 2018. Vi har nu följt upp hur materialet har använts. Uppföljningen visar att klimatanpassning har blivit en större fråga i prövning och tillsyn, men att materialet […]