Grön utveckling

Arbetet fortsätter 2021

Under 2021 har Miljösamverkan Sverige ny finansiering från Naturvårdsverket för att arbeta med naturvårdstillsyn. I år fokuserar vi på Invasiva arter. Projektledare är Anna Lejon som under året kommer att ta fram olika kunskapshöjande insatser för länsstyrelsernas handläggare.


Projekt 2017-2019

Det finns stora utvecklingsmöjligheter inom naturvården, såväl av tillsyn som prövning. Generellt behöver vi en bättre samsyn mellan länsstyrelserna. Det finns även goda möjligheter att hitta mer effektiva arbetssätt och på så sätt skapa ett ökat utrymme för tillsyn. Den kontrollerande tillsynen behöver lyftas. Det finns behov av riktade utbildningsaktiviteter. Vi kan utveckla samsyn till exempel genom att arbeta mera aktivt i de olika handläggarnätverken, genomföra nationella tillsynskampanjer, ta fram handläggarstöd av olika slag, använda sociala medier, utveckla platina med gemensamma mallar. Även uppföljning och utvärdering inom området behöver utvecklas.

Tack vare förstärkta resurser (totalt 3,1 miljoner kronor) under 2017-2019 har Miljösamverkan Sverige kunnat lägga stort fokus på att utveckla arbetet med frågor inom naturvården, så kallat Grön utveckling. Inom Grön utveckling har det gjorts en rad insatser och dessa finns samlade på denna sida.

Terrängkörning barmark

Vi har byggt ett handläggarstöd för terrängkörning barmark samt uppdaterat handläggarnätverket och fått igång en samarbetsyta för terrängkörning. Vi har även samverkat med Naturvårdsverket i deras informationskampanj. Projektet avslutades sommaren 2018. En e-tjänst lanserades våren 2019.

Handläggarstöd – terrängkörning barmark

Strategisk naturvårdstillsyn

Inom strategisk naturvårdstillsyn arbetade vi med att få en nationellt mer likvärdig och jämförbar naturvårdstillsyn som är väl prioriterad utifrån det rimliga och faktiska tillsynsbehov som föreligger regionalt. Projektet tog fram underlag och hjälp på vägen vid fortsatt arbete på länen i att utveckla tillsynsarbetet.

Strategisk naturvårdstillsyn

Stärkt grön tillsyn II

Under 2018 genomfördes en nationell tillsynskampanj inom strandskydd. Tio länsstyrelser medverkade. Samordnad tillsyn ökar möjligheten att fler län bedriver tillsyn samt ger större genomslag mot allmänhet och verksamhetsutövare.

Tillsynsvägledning inom naturvård

Syftet med projektet är att stötta länsstyrelsernas tillsynsvägledning inom naturvårdstillsyn samt att få kommunerna att bedriva mer naturvårdstillsyn. Relevant material har tagits fram och nu finns en samarbetsyta på länsstyrelsernas intranät. OBS! Endast länsstyrelseanställda har tillgång till samarbetsytan.

Handläggarnätverket för tillsynsvägledning inom gröna frågor

Ur Aktuell Hållbarhet 9 mars 2018

Det bedrivs för lite grön tillsyn i Sverige och det är för stor variation i hur olika länsstyrelser jobbar med frågan. Den slutsatsen dras i Miljösamverkan Sveriges projekt ”Stärkt grön tillsyn”. I den avslutande projektrapporten beskrivs att situationen är dålig för naturvården och legitimiteten för lagstiftningen, samtidigt lyfts ett antal faktorer fram för att nå framgång i den gröna tillsynen.

Med grön tillsyn avses den tillsyn som länsstyrelserna bedriver över naturskyddade områden, fridlysta arter och människors friluftsliv. Bland de faktorer som förs fram för en lyckad tillsyn betonas vikten av fokus på rättelse i naturen.

”Att få fast miljöbrottslingar är i första hand polisen och åklagarens jobb. Där kan tillsynsmyndigheten bidra, men vi får inte nöja oss med det. Rättelse i naturen är fokus”, skriver projektgruppen.

Dessutom understryks att den gröna tillsynen endast avser allmänna intressen, inte enskilda intressen. Detta är viktigt att ha i åtanke, då risken annars är att fokus hamnar för mycket på enskildas uppgifter istället för på den planerade tillsynen. 

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.