Deluppdrag 3 i regeringsuppdraget ”Att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken”

Miljösamverkan Sverige har fått i uppdrag att leda deluppdrag 3 i regeringsuppdraget ”Att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken” M2020/01034/Me. Syftet med deluppdrag 3 är att stärka professionen hos personer som arbetar med miljötillsyn samt formulera tydliga krav på kompetens för att tillsynsmyndigheten ska kunna utföra myndighetsuppdraget effektivt. Uppdraget ska leverera:

 • Kriterier för vilken kompetens inom tillsynen som behövs.
 • En analys av konsekvenserna av ett lagstadgat krav på att den personal som utför tillsyn ska ha relevant utbildning och erfarenhet för de uppgifter som ska utföras.
 • En plan för fort- och vidareutbildning för personer som arbetar med tillsyn.

Regeringsuppdraget ska genomföras i samverkan mellan Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Statens jordbruksverk och länsstyrelserna. För deluppdrag 3 har en arbetsgrupp tillsatts med representanter från alla myndigheter:

 • Camilla Zetterberg, Kemikalieinspektionen
 • Elin Stenberg, Folkhälsomyndigheten
 • Hanna Lindgren, Jordbruksverket
 • Ivi Pettersson, Havs- och vattenmyndigheten
 • Karin Bovin, Länsstyrelsen Jönköping
 • Linda Helgstedt, Länsstyrelsen Jönköping
 • Malin Andersson, Miljösamverkan Väst
 • Monika Magnusson, Naturvårdsverket
 • Ulrica Nymberg, Länsstyrelsen Kronoberg
 • Carina Lif, Miljösamverkan Sverige
 • Sara Wahrby, Miljösamverkan Sverige

Läs mer om hela regeringsuppdraget på Naturvårdsverkets webbsida.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.