Lämna in dina projektförslag inför 2025!

Har du förslag på projekt som du vill att vi ska jobba med nästa år? Ta chansen och skicka in dina idéer om möjliga kommande projekt inom Miljösamverkan Sverige. Vi tar emot förslag från dig som jobbar på en länsstyrelse eller någon av de centrala myndigheter som ingår i Miljösamverkan Sverige.

Du som jobbar med tillsyn och prövning inom miljöbalkens område:

  • Vilka knepiga frågeställningar funderar du över?
  • Saknar du handläggarstöd inom ett specifikt område?
  • Tycker du att det är dags för en nationell tillsynskampanj i en aktuell fråga?

Förslagslådan är öppen till och med den 29 februari 2024.

Du lämnar ditt förslag här (frågeformulär i Webropol). Vill du titta igenom frågeformuläret innan du fyller i länken finns den i word-format här.

Det går bara att lämna ett förslag i taget, har du flera, öppna länken på nytt och fortsätt med nästa.

Tack för ditt bidrag, vi ser fram emot att få se ditt förslag!