Utbildning av vattenhandläggare i domstolsprövning

Bild på ett paragraftecken som står lutat mot en tegelvägg.

I detta handläggarstöd hittar du en beskrivning över domstolsprocessen som du som handläggare i prövningsärenden för vattenverksamheter behöver ha kunskap om. Det är tänkt att kunna användas under tiden du arbetar med ett prövningsärende för att underlätta för dig som handläggare och för att du ska veta vad länsstyrelsen har för roll i de olika […]

Hotade arter i alternativ medicin – Vägledning och underlag för tillsyn

Flera av de arter som traditionellt ingår i olika alternativa läkemedel och som används som medicinalväxter är skyddade från handel. Denna rapport kan användas som vägledning och underlag för tillsyn inom området handel med hotade arter i alternativ medicin. Vägledningen innehåller bland annat en lathund med ett antal grupper av utvalda arter, artbeskrivningar, vetenskapliga namn, […]

Efterbehandling av täkter – en förtäkt vägledning

En arbetsmaskin kör fram över en stor hög med sand/grus

Under 2006 togs det fram en exempelsamling om efterbehandling av täkter. I exempelsamlingens inledande avsnitt ges en övergripande beskrivning av olika aspekter vid bedömning och planering av efterbehandling av täkter. I rapporten redovisas även 15 exempel på efterbehandlade täkter med en allmän bakgrund, hur efterbehandling skett, vilka problemområden som funnits och vilka kostnader som uppstått. […]