Utvinningsavfall – täkter

Hur ska avbaningsmassorna vid en täkt hanteras? När blir de ett utvinningsavfall? Behöver verksamheten ha en avfallshanteringsplan? Vad är en utvinningsavfallsanläggning? Hur ska tillsynsmyndigheterna hantera den komplicerade lagstiftningen kring utvinningsavfall utan att det för alltför omständligt och byråkratiskt? Dessa frågor försöker vi hantera på ett smidigt sätt inom projektet Utvinningsavfall täkter. Under hösten 2022 söker […]

PFAS vid deponier

PFAS vid deponier

Nu är det här! Vi är glada över att kunna presentera vårt nya handläggarstöd PFAS vid deponier. Projektgruppen berättar mera om handläggarstödet ett webbinarium tisdag 8 feb. kl 10. Webbinariet spelas in och kommer att finnas på vår YouTubekanal strax därefter.

Att leva med BAT-slutsatser

Välkommen att ta del av vårt nya handläggarstöd ”Att leva med BAT-slutsatser”! Vi hoppas det ska vara ett bra stöd för dig som arbetar med tillsyn av miljöfarlig verksamhet som även är klassad som industriutsläppsverksamhet. Nu finns även en introduktionsfilm på plats Att leva med BAT-slutsatser

Artskydd – uppdaterat informationsmaterial på plats

Artskydd

Nu finns våra tidigare informationsfoldrar om artskydd i nya versioner, uppdaterade och anpassade för webben. Du hittar åtta olika foldrar En souvenir för livet Exotiska djur som hobby Fladdermöss Handel med djur Handel med föremål av hotade arter Hotade arter i naturmedicin Mässor – tillfällig förevisning av levande djur Vilda djur på besök hemma på […]