Kompetens och utbildning – synpunkter behövs!

Vad tycker du? Vilken kompetens ska finnas hos tillsynsmyndigheten? Ska kriterier för kompetens bli lagstadgade? Vilka konsekvenser får det för din verksamhet? Läs mer och lämna dina synpunkter. De är viktiga för att vi ska kunna ta fram ett bra förslag inom regeringsuppdraget ”Att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken”. Stoppdatum 17 […]