Rösta på dina favoriter inför 2022

Nu är det dags för din Länsstyrelse att delta i arbetet med Miljösamverkan Sveriges VP 2022. Styrgruppen har gått igenom samtliga projektförslag som kom in och valt ut åtta förslag som går vidare i processen. Ta vara på möjligheten att rösta på dina favoriter! Så gör du för att rösta Du röstar genom att fylla […]