Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige är ett samverkansorgan kring tillsynsvägledning, tillsyn och viss prövning inom miljöbalksområdet och närliggande lagstiftningar. Deltagare är Sveriges länsstyrelser, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Målet är att samarbetet ska

  • Leda till en ökad samsyn mellan länsstyrelserna
  • Ge en mer enhetlig myndighetsutövning 
  • Stödja länsstyrelserna i deras roll som tillsynsvägledare och som tillsyns- och prövningsmyndigheter

 

Miljösamverkan Sverige verksamhetsplan 2019.pdf

Miljösamverkan Sverige verksamhetsplan 2018.pdf

Miljösamverkan Sverige verksamhetsberättelse 2017.pdf

 Content Editor

​Vi tar emot förslag till nya projekt inom Miljösamverkan Sverige. Förslagslådan är öppen till och med 28 februari.

Från och med i år har vi tidigarelagt vår planeringsprocess. Nu efterlyser vi projektidéer till vår VP 2020.

 

 Huvudmän

Deltagare