Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige är ett samverkansorgan kring tillsynsvägledning, tillsyn och viss prövning inom miljöbalksområdet och närliggande lagstiftningar. Deltagare är Sveriges länsstyrelser, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Målet är att samarbetet ska

  • Leda till en ökad samsyn mellan länsstyrelserna
  • Ge en mer enhetlig myndighetsutövning 
  • Stödja länsstyrelserna i deras roll som tillsynsvägledare och som tillsyns- och prövningsmyndigheter

 

Styrdokument

Verksamhetsplan 2020-2022

Verksamhetsplan 2021-2023

Verksamhetsberättelse 2019

  

Prenumerera på vårt nyhetsbrev 

Följ oss på Facebook

Följ oss på Youtube

 Content Editor ‭[1]‬

Miljösamverkan Sverige anordnar en nationell tillsynskampanj vecka 8-42 2020.

Här kan du läsa mer om kampanjen. 

 Content Editor ‭[2]‬

Har du förslag på ett mindre omfattande projekt du tycker MiljösamverkanSverige behöver göra nu!

Skicka in det till oss! Hur? Läs mera här.

 Huvudmän

Deltagare