Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige är ett samverkansorgan kring tillsynsvägledning, tillsyn och viss prövning inom miljöbalksområdet och närliggande lagstiftningar. Deltagare är Sveriges länsstyrelser, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Målet är att samarbetet ska

  • Leda till en ökad samsyn mellan länsstyrelserna
  • Ge en mer enhetlig myndighetsutövning 
  • Stödja länsstyrelserna i deras roll som tillsynsvägledare och som tillsyns- och prövningsmyndigheter

 

Miljösamverkan Sverige verksamhetsplan 2019.pdf

Miljösamverkan Sverige verksamhetsplan 2018.pdf

Miljösamverkan Sverige verksamhetsberättelse 2017.pdf

 Content Editor ‭[1]‬

Miljösamverkan Sverige håller på med en förstudie om webbaserad utbildning i miljöbalkstillsyn.

Läs mer om utbildningen HÄR

Lämna synpunkter HÄR

 

 Content Editor ‭[2]‬

 Huvudmän

Deltagare