Vattenuttag

Somrarna förväntas bli torrare på grund av klimatförändringarna, vi har redan haft torrår. Det är inte längre självklart att ta vatten från sjöar, vattendrag och grundvatten för till exempel bevattning om flöden eller vattennivåer är för låga.

Det finns inte så mycket vägledning för länsstyrelserna i att handlägga ärenden om vattenuttag. Projektet kommer därför att arbeta fram

  • Stöd för handläggning av anmälningar av vattenuttag.
  • Stöd för händelsestyrd och egeninitierad tillsyn av vattenuttag.

Projektplan Vattenuttag

 

​Projektdeltagare

​Erika Andersson​Länsstyrelsen Västmanland
​Stina Ljung​Länsstyrelsen Jönköping
​Anton Nilsson​Länsstyrelsen Skåne
​Ivi Pettersson​Länsstyrelsen Kronoberg
​Malin Örne​Länsstyrelsen Dalarna
​Ingela Höök​Miljösamverkan Sverige