Tillsynsmetodik Vattenverksamheter

Tillsynsmetodik Vattenverksamheter
Omslag Tillsynsmetoder för vattenverksamheter

Projektgruppen har jobbat med att sammanställa de arbetsmetoder som används av vattenhandläggare på länsstyrelserna runt om i landet gällande tillsyn av olika vattenverksamheter enligt kapitel elva i miljöbalken. 

Projektet tog fram en skriftlig vägledning i hur man kan jobba med tillsyn av vattenverksamheter på länsstyrelsen.

Tillsynsmetoder för vattenverksamheter - en exempelsamling

 

Projektet pågick under 2007 och är avslutat.

Projektdeltagare

Elin Fornbacke   Miljösamverkan Sverige
Sara Frödin-Nyman   Länsstyrelsen Norrbottens län
Maria Johansson   Länsstyrelsen Örebro län 
Christer Larsson   Länsstyrelsen Västra Götalands län 
Mauritz Sandholm   Länsstyrelsen Hallands län  
Anne Thorén   Naturvårdsverket