Tillsyn av vattenkraftverk och dammar

Den egeninitierade tillsynen av vattenkraftverk och dammar har inte varit särskilt omfattande. Rättspraxis inom området är också bristfällig.
Rapportomslag Tillsyn av vattenkraftverk och dammar

Syftet med projektet har varit att underlätta för vattenverksamhetshandläggare vid länsstyrelserna. Exempel har tagits fram på utformning av förelägganden för att åtgärda brister vid vattenkraftverk och/eller dammar. Projektet har även samlat och presenterat aktuella domar inom området. Syftet har också varit att visa på när det kan vara relevant med andra slag av tillsynsinsatser. 

Projektet beskrivs mer ingående i projektplanen, se relaterat till höger på sidan.  

Tillsyn av vattenkraftverk och dammar slutredovisning.pdf

Projektet pågick från mars 2013 till maj 2014 och är avslutat. 

Projektdeltagare

Ingela Höök   Miljösamverkan Sverige
Henrik Karlsson   Länsstyrelsen Kalmars län
Ulla Linder   Länsstyrelsen Hallands län
Mari Lindh   Länsstyrelsen Jönköpings län
Maria Nitare   Länsstyrelsen Skåne län
Anders Skarstedt   Havs- och vattenmyndigheten
Urban Westbye   Länsstyrelsen Jämtlands län

 Relaterat