Informationsmaterial vattenverksamheter

Miljösamverkan Sverige drev under 2009 ett projekt som tog fram informationsmateriel för vattenverksamheter.

Målet med projektet var att ta fram lättillgängligt material som riktar sig till entreprenörer som utför arbete i vatten. Länsstyrelserna får många frågor från entreprenörer om vad som gäller och vem man ska vända sig till. Med projektet var förhoppningen att nå ut bättre till dem som anlitas och på så sätt undvika att vattenarbeten utförs olagligt eller på fel sätt. 

Projektet fokuserade på grävning, muddring och utfyllnad.

Projektet pågick från maj 2009 till maj 2010 och är avslutat.

Projektdeltagare

Peter Andersson   Länsstyrelsen Värmlands län  
Per Berglund   Länsstyrelsen Jönköpings län  
Marie Bergström Wickman   Länsstyrelsen Stockholms län  
Ingela Höök   Miljösamverkan Sverige